16 Aralık 2016 Cuma

Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Ürünler CE işareti (belge) ile piyasaya sunulduğunda CE işaretinin ürüne yapıştırılmasını sağlamak üretici firmanın sorumluluğundadır. Üreticinin bu işareti ürüne eklemesi için birkaç alternatifi vardır:

Düşük riskli ürünler: Birçok ürün, güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında bulunur. Bu nedenle, uygunluk değerlendirmesi yapıldıktan sonra üretici bir bildiri yayınlar; Ürünler zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartları; Uyduğunu gösterir. Bu deklarasyonun normuna uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor.

Yüksek riskli ürünler: Üreticinin beyanı bu ürünler için yetersizdir. Bu durumda, ürünler onaylanmış bir kuruluş tarafından test edilmelidir. Onaylanmış kuruluşun muayenesinin bir sonucu olarak, imalatçı CE Belgesi ürüne yerleştirebilir. Nihai üründe imal edilmek üzere üretilen tüm sistemlerin ve ünitelerin imalatçıları, ilgili talimatname (kararname) gereklerine uygun olarak bir dosya ile entegrasyonu ve bileşenlerin ve bileşenlerin beyanını üreticilere bildirmelidir. Entegrasyonda parça veya bileşen üreten kuruluşların ürünlerine CE işareti yoktur. Ce Belgesi Hakkında Daha Fazla bilgi için http://www.sistempatent.com/belgelendirme/ce-belgesi/ce-isareti-prosedurleri/ce-belgesi-nasil-alinir.aspx
Neden CE İşareti İşareti?

CE işareti (işareti), AB'ye uymak zorunlu olan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında ürünlere eklenmiş bir işarettir bu nedenle, bu mevzuat kapsamına giren ve tedarik edilecek olan ürünlerin zorunlu olması zorunludur AB Üyesi Ülkelerdeki pazara sunmak.

1996 yılı başında AB ile ülkemiz arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği, tarımsal ürünler dışındaki malların serbest dolaşımını öngörüyor. Ülkemiz, Gümrük Birliği ve AB ile ilgili olarak üçüncü ülkelerden farklı bir konuma gelmiştir. Bu fark sadece malların AB üyesi ülkelere satılmasında tam yetkiye girmek zorunda kalmamak değil, aynı zamanda Birlik'te malların üretiminde belirlenen standartların Türkiye açısından zorunlu hale gelmesidir.
Bu bağlamda, Türkiye'de CE işareti , üretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Türk mallarının kalitesini artıracaktır.

Bu aşamada, Türkiye'deki 23 ürün grubunun üreticileri için öncelik yalnızca AB'ye ihraç edilmesi zorunlu olan CE işareti (sertifika) için zorunlu hale gelecektir; bu tarihten itibaren ürünlerimizin piyasaya sunulmasında zorunludur. Daha fazla bilgi için Sistem Kalite Sayfasını ziyaret ediniz.
CE BELGESİ

CE MARKAYA GENEL BAKIŞ Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürün, AB Direktiflerinin bir veya daha fazlasının kapsamına girmesi halinde CE İşaretini taşımak için yasal zorunluluktur. "CE" ismi, "Avrupa'ya Uygunluk" anlamına gelen Fransızca  sözlerinin baş harflerinden alınmıştır. Bu yönetmelik, üreticileri ürünleri, ambalajı ve ürünle ilgili herhangi bir belgede CE işareti kullanmalarını zorunlu kılar.

CE belgesi, üreticilerin belirli standart ve gereksinimleri karşılama yükümlülüğü altına girdiklerinde üreticilerin ürünündeki temel kalite ve güvenlik standartlarına uymasını sağlar. CE İşareti (işareti) birçok kullanıcı tarafından kaliteli bir sembol olarak bilinir; CE Belgesi  ürünler amaçlarına uygun şekilde kullanılırsa, diğerlerinde insan ve hayat güvenliğine, bitki ve hayvan varlığına ve çevreye zarar vermeyeceğini gösterir Kelimeler, ürün güvenli bir üründür Bu bir işarettir.

CE belgesi, Avrupa Birliği'nde üretilen ve AB Yönergelerinden biri veya daha fazlası tarafından kapsanan tüm ürünler için gerekse AB dışındaki ülkelerdeki ürünlerin AB içinde satışı için de bir gerekliliktir. Bu nedenle, CE İşareti, AB dışında üretilen ürünlerde bir "pasaport" dur.

Düşük riskli ürünler (örneğin bazı makineler), direktifin emniyet gereklerine uyumu imalatçının kendisi tarafından test edilebilir ve CE işareti imalatçı tarafından imalatçı tarafından bu ürünler hakkında verilen uygunluk beyanına bağlı olarak ürüne eklenir.

Yüksek riskli ürünler (örneğin bazı tıbbi cihazlar ve bazı makineler), Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış yetkili test ve sertifikasyon kuruluşları tarafından (Onaylanmış kuruluşlar) test edilmelidir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemeyi talep etmesi üzerine, imalatçı CE işaretini ürününe ekler. Ce Belgesi hakkında Daha Fazla Bilgi için Bakınız http://www.sistempatent.com/belgelendirme/ce-belgesi/ce-belgesi-hakkinda/ce-belgesi-nedir.aspx